image

DNS Hosting (dh)

Incabus DNS Hosting vänder sig till företag som enkelt och överskådligt vill ha full kontroll över egna domäner utan att behöva hantera driften av DNS servrar och infrastruktur.

Översikt

Tjänsten Incabus DNS Hosting gör att företaget inte behöver använda egna DNS servrar för att hantera sina domäner utan istället används Incabus DNS servrar som är placerade i en väl utbyggd infrastruktur. Företaget kan hantera domäner oavsett vilka registrarer som används. Allt som behöver göras är att ange att Incabus DNS servrar skall användas för att hantera domänen. Tjänsten är enkelt igång på några minuter.

Funktioner

Full administration av dina domäner och DNS zoner

Du får full kontroll över alla domäner och DNS-zoner, så att du kan lägga till, ta bort eller redigera zoner och poster utan att behöva hantera dina egna DNS-servrar.

Använd Incabus DNS Hosting oavsett var du dina servrar är placerade

Du kan använda Incabus DNS Hosting oavsett om du har dina servrar i ditt egna datacenter, våra datacenter eller hos någon annan leverantör. Du hanterar allt från ett ställe.

Stöder de vanligaste typerna av DNS poster

Det vanligaste typerna av DNS poster som t.ex. A, NS, MX och CNAME poster kan skapas och redigeras enkelt och smidigt för att du snabbt ska kunna hantera dina domäner.

Regelbunden omladdning av dina DNS zoner för snabba uppdateringar

Alla ändringar du gör skickas ut till samtliga DNS servrar inom 20 minuter så att de ändringar du gör kommer i drift snabbt.

Samla alla dina domäner på ett ställe och en kontrollpanel

Incabus DNS Hosting låter dig samla alla dina registrerade domäner på ett smidigt sätt i en webbaserad kontrollpanel så du får överblick och kan hantera alla DNS zoner enkelt och lätt.