image

Cloud Server (cs)

Incabus Cloud Server låter företaget komplettera eller ersätta egen hård och mjukvara med skalbara och säkra serverlösningar i datacenter av världsklass.

Översikt

Tjänsten Incabus Cloud Server ger företaget möjlighet att enkelt och snabbt bygga en servermiljö utan egen drift med hård och mjukvara. Tjänsten är flexibel och servrar, minne, disk eller processorer kan enkelt skalas upp eller ner efter behov. Behövs fler servrar för att öka kapaciteten eller i testsyfte, kan nya servrar eller kopior av befintliga server skapas. Företagets egen infrastruktur kan anslutas till tjänsten vilket gör det möjligt att spegla driftmiljön.

Funktioner

Anpassa din Incabus Cloud Server efter behov

Installera servern med den mängd minne och hårddisk som du behöver. Du kan öka eller minska det mesta i servern efterhand om behoven förändras.

Stöd för de mest använda operativ systemen

Du kan välja att få servern med de mest använda server operativ som finns som t.ex. Windows Server 2012 och 2008, Ubuntu, Debian, CentOS och Fedora samt FreeBSD.

Automatisk byte av hårdvara för högsta tillgänglighet

Du har alltid den senaste hårdvaran i din server. Om belastningen på servern ökar, flyttas servern automatiskt till annan hårdvara så att din server alltid har den bästa prestandan.

För över fysiska hårdvara till Incabus Cloud Server

Du kan enkelt uppgradera dina egna fysiska servrar till en Incabus Cloud Server med konverteringsverktyg så du slipper underhåll och kostnader med egen hårdvara.

Klona din Incabus Cloud Server för test eller produktion

Vill du öka prestandan för din applikation eller testköra installationer och uppgraderingar kan du enkelt kopiera de servrar du använder till nya. Du kan då öka kapaciteten eller testköra uppgraderingar och installationer utan att påverka driften i produktionsmiljön.

Koppla ditt eget datacenter till Incabus Cloud Server

Har du en egen VMware miljö i ditt datacenter så kan du ansluta den till Incabus Cloud Server och och öka säkerheten och prestandan genom att flytta maskiner mellan datacentren.