image

Colocation (cl)

Incabus Colocation placerar företagets servrar i en driftsäker miljö som håller mycket hög nivå på elförsörjning, kylsystem, säkerhet, brandskydd och Internetförbindelse.