image

Online Backup (ob)

Incabus Online Backup ger företaget en enkel och automatiserad backuplösning där all data skickas och lagras krypterad och säkert utan att man behöver tänka på hårdvara och förvaring.