Sekretess och cookies

Senast ändrad: 19 augusti 2022

Din integritet är viktig för Incabus Systems. Därför har vi utformat en sekretesspolicy för integritetsskydd om hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och arkiverar dina uppgifter. Denna policy kan ändras, till exempel på grund av lagändringar eller förändringar i vårt tjänsteerbjudande. Läs därför igenom denna policy regelbundet. Har du några frågor, kontakta oss gärna.

Introduktion

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person. Du kan bli ombedd att uppge dina personuppgifter när du kommer i kontakt med Incabus Systems. Vi samlar bara in uppgifter från personer som på något sätt har behörighet eller på annat sätt är involverade i leverans av produkter och tjänster från Incabus Systems.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in information på två olika sätt. Information som du uppger och information som vi får när du använder våra tjänster.

Information som du uppger får vi när du öppnar ett Incabus konto via våra webbplatser, anger via telefonsamtal eller skickar in via e-post. Den information vi ber dig uppge är namn, telefonnummer, e-postadresser samt adresser och anknytning till det företag som du företräder när du använder våra tjänster.

Information som vi får när du använder våra tjänster innebär logginformation, enhetsinformation, cookies eller annan information du indirekt ger oss genom att använda våra tjänster. Logginformation kan innehålla vilken typ av utrustning du använder, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran, hänvisningsadress och IP adress. Det kan också innehålla information om vilka funktioner du använder inom en viss tjänst. Enhetsinformation innehåller vilken typ av datorer eller servrar du använder, operativsystemstyp, tillverkare, serienummer, installerade programvaror med mera.

Om vi kombinerar uppgifter som inte är personuppgifter med personuppgifter, blir de kombinerade uppgifterna behandlade som personuppgifter så länge som kombinationen existerar.

Hur vi använder dina personuppgifter

I första hand använder vi personuppgifter för att kommunicera med dig och exempelvis informera dig om nyheter, kommande ändringar eller förbättringar och annan information som kan vara av vikt för dig. Vi använder också personuppgifter som hjälp för att driva, utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster som vi erbjuder. Vi kan även använda personuppgifter för att hjälpa till att hantera och förbättra marknadsföring.

Hur delar vi dina personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Incabus Systems förutom med eventuella samarbetspartners som vi samverkar med för att kunna leverera produkter och tjänster till dig.

Vi kan dela personuppgifter till myndighet eller rättsväsende för att tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Tillgång till personuppgifter

Du kan hjälpa oss att se till att dina kontaktuppgifter och personuppgiftsinställningar är korrekta, kompletta och uppdaterade genom att logga in på ditt konto på cloud.incabus.com. För andra personuppgifter gör vi rimliga ansträngningar för att ge dig tillgång, så att du kan be oss korrigera uppgifter som är inkorrekta eller ta bort uppgifter om Incabus Systems inte behöver dessa enligt lag eller för att leverera produkter eller tjänster.

Vi kan neka till att behandla förfrågningar som är orimligt återkommande, kräver oproportionerliga tekniska ansträngningar, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller om tillgång inte annars måste ges enligt tillämplig lag.

Säkerhet

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls eller hanteras på ett felaktigt sätt samt att de inte lämnas ut, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs. Incabus Internettjänster använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) på alla webbsidor där personuppgifter samlas in. För att genomföra köp från dessa tjänster måste du använda en SSL-aktiverad webbläsare såsom Edge, Chrome, Firefox eller Safari. Då skyddas dina personuppgifter när de skickas över Internet.

Länkar till sidor och tjänster från tredje part

Vi kan ibland visa länkar, annonser eller annat innehåll som länkar till webbsidor från tredje part. Vi inte kan kontrollera eller hållas ansvariga för innehåll eller behandling av personuppgifter på tredje parts webbsidor. Läs därför noggrant igenom de villkor tredje part har samt hur de hämtar och behandlar personlig information.

Cookies och andra tekniker

Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av Incabus Internettjänster. Det kan innebära att cookies eller anonyma identifierare skickas till din enhet.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid användaren är inne och surfar på en sida. Incabus Internettjänster använder sig av båda typerna.

Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Edge, Firefox, Crome, Safari m fl) säkerhetsinställningar. Observera att om användningen av cookies nekas kommer du inte att få tillgång till alla funktioner i Incubus Internettjänster. Du hittar mer information om hur du aktiverar och inaktiverar cookies på WhatIsMyBrowser.com.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster.

Kontakta oss

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Incabus Systems AB kan du begära detta via e-post genom att skicka ett e-post meddelande till integritet@incabus.com, eller via brev genom att använda nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Incabus Systems AB

Nathorstvägen 21C

121 37 Johanneshov

Sverige